Köp & Sälj

Anmälan och avtal om ISK-konto!

Nu kan man äntligen investera i Calgus via sitt ISK-konto. Direkt här på sajten via Bank-ID. Insättningsgränsen är också minskad ner till 10.000. 

ANMÄL ONLINE

För köp vänligen fyll i anmälningssedlarna:
Är du privatinvesterare kan du fylla i anmälningssedlarna online med Bank-ID här:

Anmälningssedel vanligt konto
Anmälningssedel ISK-konto

Tilläggsinvestering (både ISK-konto och vanligt konto) – används när du redan sparar i Calgus Fond

Vid försäljning vänligen fyll i inlösningssedeln:
Är du privatinvesterare kan du begära inlösen online här:
Inlösen (både ISK-konto och vanligt konto)


ANMÄL MED POST

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in anmälan per post finns den här:

Avtal om Investeringssparkonto – ISK (doc)

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in inlösen per post finns den här:
Inlösen (PDF)


Du kan köpa andelar i Calgus med skatteförmånligt ISK genom följande bank och institut, via Nasdaq Nordic Fundmarket :
Erik Penser Bankaktiebolag


Man kan nu handla Calgus via SEB och Handelsbanken. Det går också att sätta in direkt i fonden från ditt konto.

Ring gärna oss om Du har några frågor.  Tel: 08 662 39 79