Köp & Sälj

NYHET!

Handla Calgus på plattformen Savr

Nu kan man även investera i Calgus via plattformen Savr. Genom att handla Calgus via Savr kan man nu investera från så lite som 100 kr och uppåt.

Handla Calgus genom ISK-konto

Anmälan och avtal om ISK-konto. Här kan man investera i Calgus via ISK-konto med bank-ID direkt här på sajten. Insättningsgränsen är minskad ner till 100 kr. 

ANMÄL ONLINE

För köp vänligen fyll i anmälningssedlarna:
Är du privatinvesterare kan du fylla i anmälningssedlarna online med Bank-ID här:

Anmälningssedel vanligt konto
Anmälningssedel ISK-konto

Tilläggsinvestering (både ISK-konto och vanligt konto) – används när du redan sparar i Calgus Fond

Vid försäljning vänligen fyll i inlösningssedeln:
Är du privatinvesterare kan du begära inlösen online här:
Inlösen (både ISK-konto och vanligt konto)


ANMÄL MED POST

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in anmälan per post finns den här:

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in inlösen per post finns den här:


Du kan köpa andelar i Calgus med skatteförmånligt ISK genom följande bank och institut, via Nasdaq Nordic Fundmarket :
Erik Penser Bankaktiebolag


Man kan nu handla Calgus via SEB och Handelsbanken. Det går också att sätta in direkt i fonden från ditt konto.

Ring gärna oss om Du har några frågor.  Tel: 08 662 39 79


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Calgus tillhandahåller ingen form av finansiell rådgivning, vänligen läs nedan bilagor för ytterligare information.