Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig & STYRELSEORDFÖRANDE

Advokat Christoffer Saidac
Tel: 076 000 00 84

Läs mer

Född 1959. Jur. kand. och civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Fullgjort militärtjänst vid Försvarets tolkskola. Advokat och partner på Advokatfirman Hannes Snellman, och innan dess på Advokatfirman Vinge 1984- 2010, med inriktning på bland annat kapitalmarknadsfrågor och bolagsstyrningsfrågor.