Calgus på Savr

Calgus finns nu att handla på Savr!

SAVR är en fondplattform som återbetalar alla provisioner till kunderna. Det innebär att kunderna får 30-50% rabatt på fondavgiften genom att äga fonderna hos SAVR istället för hos en annan bank. SAVR står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och erbjuder samma trygghet som storbankerna i form av Insättningsgarantin och det statliga Investerarskyddet. Genom att handla Calgus via Savr kan man nu investera i Calgus från så lite som 100 kr och uppåt!

Calgus avkastning är +10% per år

CALGUS förvaltas av Sivers Urban Fonder AB. Fonden har funnits sedan 2010 med en snittavkastning på 10% per år. Calgus fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp.

Calgus är en svensk analysdriven specialfond som investerar på svenska börsen. Fonden förvaltas av Sivers Urban Fonder AB. Calgus står under Finansinspektionens tillsyn och beviljades tillstånd den 14 maj 2009 samt AIFM tillstånd den 30 mars 2015.

Viktig riskinformation

Trygghet med analysdrivna investeringar på den svenska börsen.