Ersättningspolicy

Riktlinjer för ersättning

Inledning
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Sivers Urban AB (nedan kallat bolaget) skall uppfylla de krav som uppställs i 9 kap. 3 § FFFS 2013:10, avseende bolagets ersättningspolicy för anställda i ledande position och för anställd som kan påverka företagets risknivå.

Riktlinjer
För anställd i bolaget utgår fast lön. Lönen bestäms årsvis och förväntas följa utvecklingen på arbetsmarknaden för liknande arbetsuppgifter.

Rörlig ersättning eller så kallad bonus utgår ej.