Stark avslutning på första halvåret

|

|

Lästid: 3 min 10 sek Stockholm 7 september 2023

Kära Investerare,

Junibörsen var liksom föregående månad relativt stillsam och steg två procent. Calgus hade en bra månad och steg med 4,2 procent och är därmed upp elva procent under första halvåret, samma som börsen som också är upp elva procent. Bästa innehav i Calgus portfölj under årets sex första månader var Bergman & Beving (+55%), ABB (+34%), Nederman (+22%) och Volvo (+17%). Vi ser det som ett mycket lyckat exempel på vår stockpicking-strategi. Av våra stora innehav var Securitas sämst men steg ändå med två procent under första halvåret.

Även de utländska börserna är i år upp, förutom London som är oförändrad. New York steg med 16 procent liksom Frankfurt medan Paris steg 14 procent. Sammantaget ett mycket bra första halvår som innebär att Stockholmsbörsen har ungefär 13 procent kvar till all time high som sattes

Börsutvecklingen
Marknaden befinner sig i ett vänteläge där man nu undrar hur konjunkturen skall utveckla sig och vad börsen har prisat in. Åsikterna går isär men sentimentet är fortfarande negativt då det finns en utbredd oro för svagare konjunktur. Industriaktierna hade dock en mycket stark månad och fortsätter att vara börsen starkaste sektor. Detta kan tyda på att börsen inte ser en lågkonjunktur framför sig, men det skulle också kunna vara den mycket svaga svenska kronan som gynnar våra svenska exportbolag. Vi är försiktigt optimistiska och ser en bättre global industrikonjunktur under andra halvåret. Lageravvecklingarna närmar sig slutet vilket bör driva på efterfrågan när produktionen återgår till normal nivå och inflationen är fallande, vilket på sikt bör vara positivt för konsumtionen. Energikrisen i Europa är överstånden med nya låga priser som tillsammans med lägre inflation stärker hushållens köpkraft. För Sverige är den svaga kronan dock ett problem, då importpriserna blir högre och på så sätt driver inflationen uppåt. Tyvärr finns det anledning att tro att detta blir negativt för den inhemska konsumtionen, varför vi föredrar bolag med stor andel av affärerna i utlandet, som ABB och SKF och svenska internationella bolag.

Portföljen
Bästa bolag under juni blev Volvo och Securitas som båda steg med elva procent, tätt följs av SKF och Nederman som båda steg med nio procent. Mycket glädjande att Securitas äntligen ser lite piggare ut. Vi har ökat i Lumen Radio, som vi skrev om i majbrevet, och minskat i Bergman & Beving som närmat sig vår riktkurs. Vår exponering är 75 procent (76) procent och 25 (24) i kassa.

Aktuellt innehav

VD
Gustaf von Sivers

Förvaltare
Carl Urban

Analytiker
Gustav Olsson

Avkastning
Juni: 4,2%
I år: 10,7%
5 år snitt: 6,6%
1000 kr har blivit 1 377 kr
10 år snitt: 12,1%
1 000 kr har blivit 3 144 kr

Månadens bästa innehav
VOLVO

Morningstar betyg
★★★★

Risk
1 2 3 4 5 6 7

Kurssättning och handel
Månadsskifte

Startdatum
2010-01-01

Fondkapital
206 Miljoner