Hållbarhet

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

x. Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen.

Förvaltaren kan dock undvika att investera i tillgångar där de upplever bristande hållbarhetsaspekter, om förvaltarna finner det påkallat.