Hållbarhetsinformation

Integrering av hållbarhetsrisker 

Hållbarhetsrisk: en hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde. 

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, till exempel genom exkludering av vissa branscher och bolag som förvaltarna upplever som oetiska eller tveksamma ur ett ESG perspektiv. Fonden har inte som mål att aktivt främja ESG verksamhet utan snarare att inte uppmuntra negativa beteenden inom ESG området.

Varje kvartal genomför förvaltaren en analys av fondens innehav avseende ESG-relaterade risker. Vidare gör löpande bedömningar av innehaven samt en genom gång av ESG-relevant information innan bolag inköpes till portföljen.