Analyser

Videoanalyser av Gustaf von Sivers.

För fler analyser, se även våra månadsbrev här

Prenumera gärna på Youtube-kanalen


Gustaf von Sivers analyserar ITAB-aktien

Analys av Electrolux

Analys av MilDef

Analys av Bergman & Beving

Analys av Gränges

Analys av Medicover

4 juli 2019

Analys av ABB

Snabbbanalys av NCC

Snabbanalys av Green Landscaping från April 2018

Snabbanalys av Midsona. Mars 2018.

Carl von Sivers och Carl Urban berättar hur de analyserar aktier inför köp. Jan 2018

Gustaf von Sivers analyserar Hexatronic. Dec 2017.

Gustaf von Sivers analyserar Cavotec  2 nov. 2017.

Gustaf von Sivers analyserar Actic 4 okt 2017

Sportamore

GLÄDJEBUD FRÅN XANO I JÖNKÖPING

15 februari 2013

Inte riktigt lika stort som julens glädjebud men ändå från Sveriges Jerusalem, Jönköping, kom i strax före jul bud från Xano om ett storköp. Firman ökar sin med omsättning med en tredjedel och vinsten med nära hälften och aktien är upp 20 procent.

Storförvärv

Vi är extra glada då Xano är ett våra stora innehav som vi beskrivit som, Fint småländskt konglomerat. Dags för storförvärv. RK 140. Fyrahundramiljoner omsätter Åges industrier som ligger i Unnaryd i Halland och är andra generationens familjeföretag. Det är ett aluminium-pressgjuteri med efterbearbetning, som tillvekar delar till kylanläggningar i fordon och t. ex underreden till Klippo gräsklippare mm. Bland kunderna märks Scania och Volvo vilket gör att fordon står för 60 procent av omsättningen, resten går till verkstadsindustrin.

Bra branschmix

Efter förvärvet har Xano en dryg tredjedel av försäljningen mot livsmedel och medicinteknik som uppfattas som lite mer konjunkturstabila samt en exponering mot fordonsindustrin på 25 procent. Fördelningen på olika branscher ses i tabellen nedan.

Livsmedel/förpackning 25 %

Fordon 25 %

Industri 21 %

Medicinteknik 11 %

Infrastruktur och anläggning 11 %

Marin 5 %

Förvärvet

Xano betalar 466 mkr för bolagen som omsatte 450 mkr förra året, vilket måste betraktas som ett högt pris och motsvaras förhoppningsvis av mycket hög och stabil lönsamet. Enligt obekräftade uppgifter skall de köpta bolagen ha tjänat nära 100 mkr, men 2012 kommer väntas bli sämre. Xano bedömer i sin kommuniké att vinsten kan öka med fyra till fem kronor per aktie. Då Calgus har träffat Xano sedan 1996, då det hette Itab, tror vi detta är väl försiktigt. Snarare handlar det om ett tillskott på sju kr per aktie.

Ökad vinst ger högre värdering

Sammantaget så ser vi en strukturell höjning av Xanos marginaler och i nästa konjunkturtopp så bör de tjäna 20 kr per aktie (få 10). Aktien är fortsatt billig på 115 och vår riktkurs är 150 kr.

Autoliv – 405 kr

1 oktober 2012

Bolaget, som gör säkerhetsbälten och krockkuddar, ser välskött ut och har goda finanser. Forskning och utveckling, som sker i samarbete med kunder som Ford ochBMW, får ordentligt med resurser och ligger på fem procent av omsättningen. En ny produkt på gång är en kudde som skyddar fotgängaren vid träff av motorhuven. Historiskt har Autoliv vuxit mer än bilförsäljningen vilket är naturligt då säkerhetsinnehållet ökar i bilflottan. Vi gillar också deras starka marknadsandelar på 36 procent och att de har en tredjedel av försäljningen i Asien, varav 12 procent i Kina, världens snabbast växande bilmarknad. Dock bör man ha i minnet att en Kinesisk bil har 25 procent lägre säkerhetsinnehåll än en västerländsk bil. Sammantaget tycker vi att Autoliv har en alltför njugg värdering och kan de hålla sin historiska marginal knappa åtta procent, hamnar vår riktkurs på 470 kronor.

Nederman – 135 kr

1 oktober 2012

Efter köp av amerikansk kollega ser Nederman ännu bättre ut. Bättre geografisk spridning med närvaro i Amerika samt Australien och möjlighet till produktbyten mellan fabriker höjer värderingen. Vi antar en marginal på 9 procent nästa år och får en riktkurs på 155 kr.

Trelleborg – 61kr
25 juni 2012

Trelleborg har nu kommit med siffror på det nya automotivebolaget, kallat Vibracoustics, som samägs med tyska Freudenberg. Tillsammans kommer det nya bolaget att omsätta 14 miljarder och om vi värderar Trelleborgs halva andel något lägre än Autoliv, så får vi 4 miljarder eller 14 kronor per aktie. Det som blir kvar i Trelleborg är Engineering, Sealing solutions och Wheels, vilka alla tre har god lönsamhet och tjänade två miljarder efter finansnetto på en omsättning av 21 miljarder förra året. Vi tror att renodlingen kommer att uppskattas av börsen och det som är kvar borde kunna tjäna 5,50 till 6 kr per aktie, vilket jämför med 5,60 förra året.

Värdering

Om vi jämför Trelleborg med Sandvik 84 kr och SKF 130 , vilket vi tycker är motiverat när automotivedelen är borta, så handlas de till PE 11 till på årets väntade vinst. Med samma värdring får vi då en kurs på 61 – 66 kronor plus 14 kronor för andelen i automotive. Det summerar till 75 till 80 kr per aktie. Vår modell nedan indikerar nära 80 kr plus de 14 för Automotive. Skillnaden beror på att modellen ger Trelleborg ett pe tal på 13.

Skulderna minskar när automotive delas ut

Vår erfarenhet av tidigare uppdelningar, t.ex NCC:s utdelning av Ramirent, får oss att tro, att aktien kan värderas upp. Anledningen är, att när de skulder som flyttats över till det nya bolaget har lämnat Trelleborgs balansräkning, så kommer bolaget att ge ett mindre riskabelt intryck. Det kommer att vara positivt för värderingen eftersom skulderna blir lägre i kärnverksamheten. Matematiskt är skulderna lika stora som innan, men vi tror ändå att marknaden ser positivt på att de ligger i det nya bolaget. På sikt är det rimligt att Vibracoustics, det nya bolaget, kommer att finansiera sig på egen hand och då har Trelleborg ej längre risken för skulderna.