Köp & Sälj-2

  • Gör din anmälan nedan via formulär eller blankett.
  • En nyhet är att insättningsgränsen är minskad ner till 10.000.
  • Du kan köpa andelar i Calgus med skatteförmånligt ISK genom följande bank och institut, via Nasdaq Nordic Fundmarket: Erik Penser Bankaktiebolag
  • Man kan handla Calgus via SEB och Handelsbanken. Det går också att sätta in direkt i fonden från ditt konto.

Ring gärna oss om Du har några frågor.  Tel: 08 662 39 79

Anmälan via formulär och Bank-ID

För köp vänligen fyll i anmälningssedlarna. Är du privatinvesterare kan du fylla i anmälningssedlarna online med Bank-ID här:

För tilläggsinvestering (både ISK-konto och vanligt konto) klicka här. Används när du redan sparar i Calgus Fond

Vid försäljning vänligen fyll i inlösningssedeln:
Är du privatinvesterare kan du begära inlösen online här:
Inlösen (både ISK-konto och vanligt konto)

Anmälan via blankett

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in anmälan per post finns den här:

Tilläggsinvestering används när du redan sparar i Calgus Fond

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in inlösen per post finns den här:
Inlösen (PDF)